Directorate of Finance Contacts

Babar Faiz
MBA/MS
Additional Director Finance / Director Finance (Acting)
 • babar.faizbuitms.edu.pk
 • Ext. 698
Irfan Jahangir
MBA
Deputy Director Accounts
 • irfan.jahangirbuitms.edu.pk
 • Ext. 682
Kaleemullah Babai
MBA
Deputy Director Accounts
 • kaleem.babaibuitms.edu.pk
 • Ext. 683
Muhammad Humayoun
MBA
Deputy Director Accounts
On Deputation MCKRU, Sibi

 • hamayounbuitms.edu.pk
 • Ext. 681
Noroze Khan
MBA
Deputy Director Accounts
 • noroze.khanbuitms.edu.pk
 • Ext. 616
Shams ul Hudda
MBA
Deputy Director Accounts
 • shamsul.hudabuitms.edu.pk
 • Ext. 875
Zeeshan Hussain Qureshi
M.Com/MBA
Additional Director Pension & Investments
 • zeeshanbuitms.edu.pk
 • Ext. 670
Zelek Alexander
MBA
Deputy Director Accounts
 • zelek.alexanderbuitms.edu.pk
 • Ext. 895
Abdul Rehman
ACCA
Assistant Director Finance
 • abdul.rehmanbuitms.edu.pk
 • Ext. 874
Ahsan Shabbir
CMA
Assistant Director Finance
 • ahsan.shabbirbuitms.edu.pk
 • Ext. 878
Arbab Shehryar Khan
M.Sc
Assistant Director Finance
 • arbab.shehrbuitms.edu.pk
 • Ext. 773
Birah Khalid
BS (Hons)
Assistant Director Finance
 • birah.khalidbuitms.edu.pk
 • Ext. 899
Faizah Qazi
MBA
Assistant Director Finance
 • faiza.qazibuitms.edu.pk
 • Ext. 879
Karim Khan
BS (Hons)
Assistant Director Finance
 • karim.khanbuitms.edu.pk
 • Ext. 681
Khurram Shahzad
MBA
Assistant Director Finance
 • khurram.shahzadbuitms.edu.pk
 • Ext. 874
Saddam Hussain
BS (Hons)
Assitant Director Finance
 • saddam.hussainbuitms.edu.pk
 • Ext. 878
Sumreen Jafer
MBA
Assistant Director Finance
 • sumreen.jaffarbuitms.edu.pk
 • Ext. 899
Abdul Wali Khan
MA
Assistant Director
 • abdul.wali1buitms.edu.pk
 • Ext. 639
Anees Hussain Siddiqui
MA
Assistant Accounts Officer
 • nabuitms.edu.pk
 • Ext. 617
Mirwaise Khan
BS (Hons)
Assitant Accounts Officers
 • mirwaise.khanbuitms.edu.pk
 • Ext. 639
Mohammad Awais
MA
Assistant Director
 • muhammad.awaisbuitms.edu.pk
 • Ext. 639
Mohammad Iqbal
FA
Office Assistant
 • nabuitms.edu.pk
 • Ext. 639